VÄLKOMMEN TILL VÄSEKs WEBBUTIK KÖP LEDKORT HÄR!

Bildnamn

VÄLJ LEDKORT LÄNGST NER PÅ SIDAN, ELLER VIA KATEGORIFLIKARNA OVAN!

Här finns VÄSEKs skoterledkort att köpa ON LINE för vintersäsongen 2016. Betala med kontokort från VISA, MasterCard eller EuroCard.

DAGKORT
Dagkort finns för 1 dag, 3 dagar och 10 dagar. Vid köp anges önskad första giltighetsdag.

SMS köp av 1 dags kort
Betala ledavgiften med mobiltelefonen!
…med svensk mobiltelefon, Skicka "vasek" och skoterns reg.nr "ABC123" till 72401 och ledkortet kommer i telefonen.
…med norsk mobiltelefon,  Skicka "vasek" och skoterns reg.nr "ABC123" till 2490 och ledkortet kommer i telefonen.

SÄSONGKORT
Icke kommuninvånare
Säsongkort kan köpas med förköpsrabatt under perioden oktober - december. Ordinarie pris gäller vid köp under perioden januari - april. Skoterns reg.nr anges vid köp av säsongkort.

Köpare i Norge
Ved kjøp av ledkort etterspørres adresse og land . Den som har Norsk adresse oppfordres til å skrive “ Norge “ i samme rute som postadresse for det at opplysninger om land kan ikke endres.

Fast boende i Åre kommun
Säsongkort kan köpas med förköpsrabatt under perioden oktober - december. Ordinarie pris gäller vid köp under perioden januari - april. Skoterns reg.nr anges vid köp av säsongkort. Rätt att köpa säsongkort för kommuninvånare styrks genom att vid köp uppge skoterns reg.nr samt nummer på kommunkort eller permanent bostadsadress i Åre kommun.

Familjepris
Familj som innehar fler skotrar kan köpa flera skoterledkort till förmånligt familjepris. Gäller familjemedlemmar i samma hushåll.

Veteranskoter
För snöskoter som är 20 år eller äldre finns billigare säsongkort för veteranskoter

Leveranstid
Räkna med minst tre arbetsdagar för leverans av skoterledkort, som köps ON LINE. Undantagsvis kan e-postbekräftelse användas som betalningsbevis vid första skoterturen.

UTBYTESKORT
Nytt skoterledkort kan erhållas utan kostnad direkt från VÄSEK eller valfri återförsäljare.om det gamla ledkortet återlämnas i läsbart skick, t.ex. vid byte av skoter eller förstört kort.

PRESENTKORT
Vi kan erbjuda presentkort, att användas för köp av skoterledkort. Det finns presentkort, som passar både dagkort och säsongkort. Kan inlösas hos VÄSEK eller återförsäljare. Klicka här för att komma till presentkorten.


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄSEKS SKOTERLEDER
Vid snöskoterkörning på Väseks betalleder skall erläggas ledavgift. Skoterledkort som visar att avgift betalats klistras på snöskotern och skall vara synligt framifrån vid ledkortskontroll.

Skoterledkort är ogiltigt om datum inte markerats på dagkort eller registreringsnummer saknas på säsongkort. Förlorat skoterledkort ersättes ej.

Markägare, fjällräddare och andra skoterförare i tjänsteutövning äger rätt till snöskoterkörning på avgiftsbelagda leder utan skoterledkort.

I regleringsområden är skoterkörning förbjuden utanför markerade leder. Skoterleder är max 5 m breda i skogsterräng och max 50 m breda på kalfjäll.

Över vattendrag markeras lämplig färdväg med ruskor eller käppar. Försiktighet skall iakttas vid passage över vattendrag. All skoterkörning sker på egen risk.

Ledvärdar äger rätt att kontrollera skoterledkort. Skoterkörning utan att erlägga ledavgift är olovlig och kan beivras.

Skoterförare är skyldig att följa gällande hastighetsbestämmelser samt visa hänsyn till andra som nyttjar lederna. Skoterkörning skall alltid anpassas till aktuella terrängförhållanden.

Upplysning om skoterleder och ledavgifter finns på informationstavlor vid skoterleder, hos återförsäljare av ledkort och på www.vasek.se.