ALLMÄNNA VILLKOR!

Vid snöskoterkörning på Väseks betalleder skall erläggas ledavgift. Skoterledkort som visar att avgift betalats klistras på snöskotern och skall vara synligt framifrån vid ledkortskontroll.

Skoterledkort är ogiltigt om datum inte markerats på dagkort eller registreringsnummer saknas på säsongkort. Förlorat skoterledkort ersättes ej.

Markägare, fjällräddare och andra skoterförare i tjänsteutövning äger rätt till snöskoterkörning på avgiftsbelagda leder utan skoterledkort.

I regleringsområden är skoterkörning förbjuden utanför markerade leder. Skoterleder är max 5 m breda i skogsterräng och max 50 m breda på kalfjäll.

Över vattendrag markeras lämplig färdväg med ruskor eller käppar. Försiktighet skall iakttas vid passage över vattendrag. All skoterkörning sker på egen risk.

Ledvärdar äger rätt att kontrollera skoterledkort. Skoterkörning utan att erlägga ledavgift är olovlig och kan beivras.

Skoterförare är skyldig att följa gällande hastighetsbestämmelser samt visa hänsyn till andra som nyttjar lederna. Skoterkörning skall alltid anpassas till aktuella terrängförhållanden

Upplysning om skoterleder och ledavgifter finns på informationstavlor vid skoterleder, hos återförsäljare av ledkort och på www.vasek.se

Allmänna villkor Åter till webbutiken
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)